Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da ispunite online obrazac:

Obavezni podaci koje morate ispuniti su:

  • ime i prezime pacijenta
  • datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail
  • MBO (Matični broj osiguranika)
  • OIB (Osobni identifikacijski broj)
  • Obavezno priložiti uputnicu:
    • liječnika opće medicine (crvena) ili
    • liječnika specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (siva)
  • Poželjno je priložiti specijalističke nalaze (ako ih imate)

Napomena: Nakon uspješnog ispunjavanja obrasca, na Vaš e-mail stići će potvrda o zaprimanju Vašeg zahtjeva. Ako je Vaš zahtjev potpun, stići će vam potvrda o narudžbi ili će biti tražena dopuna istog.

Važno: Za svaku uputnicu potrebno je popuniti zaseban obrazac.

 


Potvrda o izdanim uputnicama od liječnika obiteljske medicine.
Podsjetnik o izdanoj eUputnici.
Ukoliko navedeno nemate priložite zadnju povijest bolesti.
obavezno upisati na koji PREGLED/PRETRAGU naručujete